Referenties

Alexander Heijnen

Maatschappelijk ondernemer, Innovatieliaison, bestuurlijk adviseur, programmamanager op het gebied van complexe veiligheidsvraagstukken.

“Vanuit mijn werkzaamheden als adviseur en programmamanager ken ik Gerrie Ruijs ruim 15 jaar toen ze hoofd van de afdeling preventie was van de gemeente Almere. Daarna bij BZK, de regio Zaanstad en in de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland heb ik Gerrie geholpen in diverse projecten.”

“Ik heb Gerrie leren kennen als een creatieve en bevlogen mens met het hart op de juiste plaats. Gerrie is als manager geen beheerder van het heden, maar meer een bouwer aan de toekomst. Gerrie verbindt en brengt graag zaken in beweging. Ze is geen visionair, echter heeft wel een duidelijke visie en durft richting te geven. Ze is zich bewust van haar omgeving en de daarin spelende belangen. Gerrie is eerlijk en behandelt mensen met respect. Ze geeft veel om en aan mensen en vraagt daar eerlijkheid en respect voor terug. Ze werkt hard en vraagt dat ook van mensen in haar omgeving. Samenwerken is voor Gerrie ook echt samen aan het werk met respect voor eenieders belang.”

Leo Zaal

Algemeen Directeur at Nederlands Forensisch Instituut NF

“Voor mij staat Gerrie gelijk aan veranderprocessen binnen organisatie. Zij wordt daarbij gedreven door wat De Caluw√© het ‘rooddrukdenken’ noemt: het betrekken van mensen bij de verandering, omdat veranderingen pas werkelijk plaatsvinden als het gedrag van mensen op het werk zich wijzigt. Zij wordt daarbij gevoed door een oprechte belangstelling in mensen, haar ervaringen als eindverantwoordelijk directeur in verschillende organisaties en haar ambitie om iets neer te zetten dat betekenis heeft. Daarbij gaat zij niet voor een snel resultaat, maar kiest zij de weg die leidt tot de echte verandering. Zij is daarbij enthousiast en weet mensen te inspireren, te verleiden en te verlokken. Het is daarom leuk om Gerrie samen te werken.”

Nienke Feenstra

President Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en Curacao

“Gerrie is een energieke manager met oog voor de diverse kwaliteiten van haar medewerkers en tegelijkertijd heeft ze een brede kennis van het veiligheidsveld op strategisch niveau en weet ze ook plannen om te zetten en een praktische werkwijze. Ze komt tot daden die er toe doen. Ze is een zeer prettige collega en ze begrijpt hoe bestuurlijke processen werken. Ik heb uitstekend met haar samengewerkt en de doelen bereikt die nodig waren.”

Ilja Visser

Inzetbaarheidscoach a.i. bij Royal Schiphol Group

“Gerrie is een bruggenbrouwer in hart en nieren. Ze verbindt mensen met elkaar en zorgt zo voor een optimaal werkklimaat. Ze denkt in mogelijkheden en ziet hierdoor kansen waar een ander ze laat liggen. Ze vindt het belangrijk om zich steeds verder te ontwikkelen, ze staat nooit stil. Een invoelende directeur en ze stelt grenzen daar waar ze nodig zijn. Onze samenwerking is een prettige herinnering.”